CONVENI DE COL·LABORACIÓ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ

19-06-2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TRADICAT I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA:

Preàmbul:

Des de les entitats Tradicat i l’Associació d’Amics de la Bressola, és voluntat nostra signar un conveni de col·laboració ja que els nostres objectius de promoció de la cultura i la llengua catalanes al Principat i a la Catalunya del Nord són molt semblants.

Exposició de motius:

L’Associació d’Amics de La Bressola es va constituir l’any 1986 amb la voluntat de donar suport al manteniment i a l’expansió de les escoles catalanes de la Catalunya del Nord, en un temps en què mantenir-les obertes representava una extrema dificultat.

Durant aquests anys l’ajut ha consistit:

a) d’una banda, a intentar difondre entre la societat sud-catalana el coneixement de l’existència a la Catalunya del Nord d’escoles que malden per recuperar la llengua catalana;

b) d’altra banda, a fer arribar a La Bressola tant les aportacions econòmiques recollides d’entre els associats, com els ajuts institucionals que s’han pogut anar aconseguint.

L’associació per a la promoció de les tradicions Catalanes, Tradicat, està completament d’acord i vol intentar ajudar els objectius de l’Associació d’Amics de la Bressola.

Per tot això, s’estableixen els següents acords:

1) L’associació Tradicat, és farà sòcia protectora de l’Associació d’Amics de La Bressola, mitjançant una quota fixa anual de 100€ que s’ingressarà al compte corrent de La Bressola un cop l’any pel juny.

2) L’associació Tradicat, demanarà als seus membres de Junta i col·laboradors que es facin socis de l’Associació d’Amics de La Bressola a títol personal. La decisió serà personal i lliure, només és una recomanació, i la quota anual seria lliure.

3) L’associació Tradicat posarà el logotip de la Bressola a la seva pàgina web (tradicat.cat) a través d’un bànner que condueixi a la pàgina amicsbressola.cat. Així mateix, l’Associació d’Amics de la Bressola posarà el logotip de Tradicat a la seva pàgina web (amicsbressola.cat) a través d’un bànner que condueixi a la pàgina tradicat.cat. Sense cap tipus de cost per a ambdues entitats.

4) L’associació d’Amics de la Bressola permetrà que anualment abans de la Flama del Canigó del 23 de juny, algú que s’acordi entre els Amics i Tradicat exposi en alguna de les reunions de les Ampes de les Escoles de la Bressola què és la Flama del Canigó, i animi als pares i mares que ho vulguin a acompanyar les rutes de la Flama amb els seus infants per la Catalunya sud. Sempre fent-ho a tall informatiu i de manera respectuosa sense obligar a ningú a fer res que no sigui la seva voluntat. Si hi ha una associació d’exalumnes o quelcom semblant també se’ls podria comunicar.

5) L’Associació d’Amics de la Bressola permetrà que durant la seva festa anual, La Bressolada, Tradicat pugui posar una parada informativa o repartir fulls volants si així ho consideren escaient les 2 entitats.

6) Aquest conveni de col·laboració es renovarà anualment pel juny, sempre i quan una de les dues entitats no en demani la seva revisió amb almenys 2 mesos d’antelació.

Signen aquest document a Vic a 18 de juny de 2014 els presidents de les dues entitats.

Tradicat. Sr. Josep Costa                    Associació d’Amics de la Bressola. Sr. Aleix Andreu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*