Acords de la segona ponència

Formació i aprovació de la nova estructura organitzativa

La ponència va iniciar amb la presentació d’una proposta de creació d’una nova estructura organitzativa perquè ja des de fa alguns anys i en diferents jornades de treball prèvies al Congrés es va identificar com una necessitat fonamental. La proposta va ser redactada i presentada per representants de la Comissió de la Flama del Canigó de Bellpuig.

La proposta planteja la necessitat de crear una coordinadora integrada per representants dels equips actuals que faciliti l’establiment de nous itineraris i que unifiqui l’estratègia i elements de comunicació i màrqueting.

A continuació es va obrir un torn de debat sobre la proposta que va evidenciar discrepàncies entre els participants. Per aquesta raó es va posar a votació a mà alçada la creació d’una comissió que segueixi aprofundit en l’estudi d’aquesta coordinadora.