Acords de la tercera ponència

Moció Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans

A iniciativa de la Comissió de la Flama del Canigó de Bellpuig, es va presentar i posar a discussió una moció que sol·licita que el dia de Sant Joan, 24 de juny, sigui declarada Festa Nacional dels Països Catalans.

S’acorda fer alguns modificacions de redacció al text per tal que tingui més concreció i posteriorment cada equip de Flama presentarà la moció al seu respectiu Ajuntament. Una vegada s’hagin aprovat per part dels Ajuntaments es presentaran a ents supralocals per a la seva aprovació.