Altres acords

Tot i que no estava inclòs inicialment al programa abans de clausurar l’acte, l’associació d’Amics de la Flama d’Esparreguera va presentar una proposta que pretén que la Flama del Canigó s’integri en els actes de la Capital Catalana de la Cultura.

Es va donar total suport a la proposta i es va acordar que Amics de la Flama d’Esparreguera farà les gestions necessàries per sol·licitar-ho a l’entitat impulsora de l’esdeveniment.

Per altra banda, també es va acorda sol·licitar als Ajuntament i altres institucions competents que no es prohibeixi fer el foc de Sant Joan, no obstant evidentment sí que cal incidir en l’adopció de les mesures necessàries de prevenció d’accidents.