Ideari de la Flama del Canigó

Símbol d’unió / unitat dels Països Catalans

Ahir, fidelitat a les arrels

Avui, resistència viva

Demà, desig de país

Fa més de quaranta anys que arreu dels Països Catalans encenem els focs de Sant Joan amb la Flama del Canigó, duta pels catalans del nord.

La Flama és la llum que no s’apagarà mentre quedi un sol repte de país que no s’hagi assolit.

La Flama és el culte a la muntanya, la natura, l’espiritualitat, les relacions entre les persones, la llengua, la literatura, la tradició.

La força de la Flama és la fidelitat a les arrels.

La força de la Flama és la resistència d’un poble tossut que vol ser.

La força de la Flama és el desig d’un país que creu en el seu futur.

El dia 23 de juny, la Flama del Canigó avança per tot el país, forta, decidida, plena de lluita i de pensament. La resta de l’any el seu projecte ha d’estar present entre tots.