Distribució de la Flama

La festa del foc de Sant Joan es divideix en diferents fases ja acaba la revetlla de Sant Joan, però comença un cap de setmana abans.

Aplec del Canigó

El cap de setmana previ a Sant Joan es realitza una pujada al cim del Canigó per portar els feixos de llenya vinguts d’arreu que serviran per encendre el dia 23 la foguera amb la Flama de l’any anterior i d’on sortirà el foc per guardar la Flama un any més. El Refugi de Cortalets és un dels espais de trobada per a accedir al Canigó.

Vetlla de la Flama al Canigó

La nit del 22 al 23 de Juny es vetlla la Flama – que ha estat guardada tot l’any al Castellet de Perpinyà- alcim del Canigó. A partir de la mitjanit, comença a repartir-se la Flama entre les persones assistents i inicia les diferents rutes per a encendre els Focs de Sant Joan arreu dels Països Catalans.
Al Coll d’Ares surt, entre altres, la Flama que serà rebuda a Barcelona, al Parlament de Catalunya, i que viatjarà fins al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i el País Valencià. També des del Coll d’Ares la Flama marxa cap a altres centres de repartiment que l’escamparan per la resta del territori de parla catalana.
La nit del 22 al 23 de juny, es regenera la Flama al cim del Canigó encenent la foguera amb els feixos duts el cap de setmana anterior i guardant-ne el foc per a poder encendre els Focs de Sant Joan l’any vinent.

Transport i rebuda de la Flama del Canigó

La flama del Canigó arriba als diferents pobles mitjançant torxes i quinqués i es mostra pels carrers amb l’objectiu de donar a conèixer que comença la Nit de Sant Joan.
Aquesta arribada es realitza de les més diverses maneres, ja sigui en cotxe, bicicleta, patins, a peu o fins i tot en llagut. Tot plegat, comporta que les entitats esportives tinguin una importància cabdal en l’arribada de la Flama del Canigó a les seves poblacions.
Existeixen un seguit de rutes principals així com poblacions que exerceixen de centres de repartiment. Al parlar de rutes, ens referim a aquells equips de foc que transporten la Flama des del Canigó (o d’altres indrets) a la seva població. Al parlar de centres de repartiment, ens referim a poblacions on d’altres poblacions properes s’acosten a recollir la Flama del Canigó.
La Flama del Canigó arriba a més de 350 municipis dels Països Catalans a través d’una vintena de rutes diferents.