Tradició a l’escola

Per tal de donar suport i promocionar la digitalització d’algunes tradicions populars de la cultura Catalana, Tradicat, el Centre de Promoció de la Cultura Popular, el Centre de Recursos d’Osona, Joan Soler i Amigó i Òmnium hem col·laborat amb en Josep Roquer i Soler a fer possible aquest treball interactiu.

Visiteu el Moodle d’aquest treball

LA CULTURA POPULAR A L’ESCOLA. Les festes populars, materials digitals és un projecte de creació de materials de treball al voltant bàsicament de les principals festes i cicles festius del nostre calendari. De cada festa o cicle festiu se n’ha elaborat un curs dirigit a l’alumnat dels últims cursos de la primària i un altre pensat per a la secundària. Per a la seva elaboració s’ha emprat el Moodle.

El projecte consta de tres subcategories: Professorat, primària, secundària, cadascuna amb els corresponents cursos:

 • Professorat. Té un únic curs, pensat per a mestres i professorat. La seva finalitat és presentar el projecte.
 • Primària. Consta de cinc cursos:
  • La Castanyada
  • El cicle de Nadal
  • De camí cap al carnaval
  • Sant Jordi. El món de les llegendes
  • Sant Joan, la porta de l’estiu
 • Secundària. Consta de cinc cursos:
  • La Castanyada i Tots Sants
  • El cicle nadalenc
  • Temps de carnavals
  • Per Sant Jordi, les llegendes en el folklore
  • Sant Joan, el pròleg de les festes majors d’estiu

Tots els cursos han estat elaborats tenint en compte que puguin servir com a:

 • Model per treballar, en el marc curricular, la festa o el cicle festiu corresponent, englobant diferents àrees o matèries del currículum. Per tant, l’estructura del curs es basa en la programació que hi ha incorporada.
 • Font de recursos i activitats que puguin aprofitar-se i incorporar-se en la programació que el centre faci al voltant de la festa o cicle festiu concret.

En tots els cursos, tant de primària com de secundària, s’ha procurat que s’hi treballin almenys els següents aspectes:

 • Orígens i història de la festa i les seves diferents manifestacions festives.
 • El desenvolupament de la festa o del cicle festiu.
 • Exemples de manifestacions festives. En la mesura del possible se n’han incorporat dels diferents territoris de Catalunya i en alguns casos dels Països Catalans.
 • La relació que sovint tenen aquestes festes amb altres de països diferents o, fins i tot, el caràcter universal d’algunes d’elles.